Odborné rady

Poskytujeme odborné rady v procese organizačných zmien obchodných spoločností, procesov zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločností, ako aj pri predajoch podnikov, resp. častí podnikov.

 Ďalej ponúkame odborné rady v oblasti

-          ochrany osobných údajov a neobvyklých obchodných operácií

-          medzinárodného zdaňovania

-          daňových licencií

-          trestno-právnej zodpovednosti právnických osôb

Tiež vieme posúdiť, ktoré podniky sú podnikmi v úpadku a v kríze, ktoré firmy musia mať vypracovanú dokumentáciu o transferovom oceňovaní.