Na trhu pôsobíme ako podnikateľský subjekt od r. 1993. V súčasnosti poskytujeme účtovnícke a ekonomické služby približne 250-tim klientom rôznej právnej subjektivity (akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, verejné obchodné spoločnosti, živnostníci, umelci, advokáti, súkromní lekári, nadácie, príspevkové organizácie, cestovné kancelárie, združenia, neziskové organizácie, štátne podniky).

Spôsob, akým naša spoločnosť poskytuje služby, je formou kompletného ekonomického servisu a s tým súvisiaceho organizačného, právneho a daňového poradenstva vrátane zastupovania pred daňovým úradom, príp. inými orgánmi štátnej správy.

Klientovi poskytujeme servis od prvotného zavedenia účtovnej evidencie (jednoduché i podvojné účtovníctvo), cez účtovné, devízové, štatistické výkazníctvo, mzdovú evidenciu, daňové poradenstvo, audíty, procesy transformácií právnych subjektov, ich likvidácie, resp. konkurzy až po výmazy spoločnosti z obchodného registra a prípadné ukončenia podnikateľských aktivít fyzických osôb.

Audítorské služby, služby daňového poradcu, resp. súdneho znalca poskytujeme približne
35-im klientom priebežne a ďalším 70-im ročne.

Štandardné zmluvné podmienky spolupráce sú uvedené v “Zmluve o poskytovaní ekonomických služieb”, “Zmluve o audítorskej činnosti, resp. Zmluve o daňovom poradenstve”.

Nadštandard našich služieb zabezpečujeme korektným a diskrétnym prístupom našich

pracovníkov, ich kultivovaným vystupovaním a zodpovednosťou.

fotka who is who

               

 

                

            JUDr. Ing. Daša Koraušová MBA, L.L.M


                           Konateľka spoločnosti