Dane a daňové poradenstvo

Informácie a konzultácie poskytujú pracovníci zložky ekonomického a daňového poradenstva osobne alebo telefonicky operatívne (s malými obmedzeniami v podstate 24 hodín denne). Klientom, s ktorými je uzatvorená zmluva o mesačnej paušálnej odmene vo výške 150 – 1000 (euro) /mesiac  zasielame podľa aktuálnosti písomnú informáciu o legislatívnych zmenách a ich účinnosti.

Daňové poradenstvo poskytujeme aj jednotlivo a fakturujeme ho hodinovou sadzbou za prácu daňového poradcu 150€/hod.

Slovenskou komorou daňových poradcov bolo Ing. Mgr. Dagmar Koraušovej, ktorá oprávnením daňového poradcu disponuje, pridelené číslo 690/2002.

K cenám sa účtuje platná sadzba DPH.